zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
XIV Subregionalny Konkurs Uczę się Bezpiecznie Żyć
21 marca 2018
0
OAuthException: (#200) Missing Permissions

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny przedstawiciele z naszej szkoły „szukali wiosny” w Jeleniej Górze na Konkursie organizowanym przez Euroregion Nysa – „Uczę się Bezpiecznie Żyć”. Zakres zagadnień konkursowych jest bardzo szeroki. Konkurs obejmuje swoim zakresem szeroko rozumiane bezpieczeństwo życia codziennego każdego z nas, w tym umiejętności: – udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej), – wzywania służb ratowniczych, – prezentowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, – bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, autobusowego – działań i zachowań w czasie powodzi, w czasie zagubienia w lesie, w czasie pożaru, burzy, w czasie wyjścia w góry oraz pobytu nad wodą, – przedstawienia stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, – bezpiecznego obcowania z prądem elektrycznym, – omówienia praw zwierząt, zachowani czasie kontaktu z nieznajomym czy zagrożeń związanych ze stosowania używek. Reprezentanci naszej szkoły włożyli dużo wysiłku i pracy do tego, aby opanować tak obszerny zakres zagadnień i jak najlepiej przygotować się do Konkursu. Dużym sukcesem jest zakwalifikowanie się naszych najmłodszych uczestników w pierwszej dziesiątce. Z reszty naszych podopiecznych, również jesteśmy BARDZO DUMNI!!!!

%d bloggers like this: