zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
XIV Subregionalny Konkurs Uczę się Bezpiecznie Żyć
21 marca 2018
0
OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny przedstawiciele z naszej szkoły „szukali wiosny” w Jeleniej Górze na Konkursie organizowanym przez Euroregion Nysa – „Uczę się Bezpiecznie Żyć”. Zakres zagadnień konkursowych jest bardzo szeroki. Konkurs obejmuje swoim zakresem szeroko rozumiane bezpieczeństwo życia codziennego każdego z nas, w tym umiejętności: – udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej), – wzywania służb ratowniczych, – prezentowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, – bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, autobusowego – działań i zachowań w czasie powodzi, w czasie zagubienia w lesie, w czasie pożaru, burzy, w czasie wyjścia w góry oraz pobytu nad wodą, – przedstawienia stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, – bezpiecznego obcowania z prądem elektrycznym, – omówienia praw zwierząt, zachowani czasie kontaktu z nieznajomym czy zagrożeń związanych ze stosowania używek. Reprezentanci naszej szkoły włożyli dużo wysiłku i pracy do tego, aby opanować tak obszerny zakres zagadnień i jak najlepiej przygotować się do Konkursu. Dużym sukcesem jest zakwalifikowanie się naszych najmłodszych uczestników w pierwszej dziesiątce. Z reszty naszych podopiecznych, również jesteśmy BARDZO DUMNI!!!!

%d bloggers like this: