zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
XIV Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Krajoznawczy Klas I-III
18 marca 2018
0
OAuthException: (#200) Missing Permissions

15 marca w Szkole Podstawowej w Działoszynie odbył się XIV etap regionalny konkursu przyrodniczo-krajoznawczego. Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwacje i doświadczenia. Pogłębianie wiedzy z zakresu wpływu człowieka na faunę, florę, glebę, powietrze i wodę. Uświadomienie znaczenia szeroko rozumianej ochrony środowiska. Poziom konkursowy był bardzo wysoki, mimo, iż nasi uczniowie przekroczyli próg wymagany jeżeli chodzi o punktację, powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, nie udało, im się dostać do kolejnego etapu. Mimo wszystko z całego serca gratulujemy im i tak wspaniałych wyników!!! I życzymy dalszych sukcesów.

%d bloggers like this: