zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
XIII REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO- KRAJOZNAWCZY
25 marca 2017
0

XIII REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO- KRAJOZNAWCZY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KL II – III Pt „BĄDŹMYPRZYJACIÓŁMI PRZYRODY”-Etap szkolny


Dnia 07.03. w szkole odbył się etap szkolny XIII  Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego  pod hasłem „ Bądźmy przyjaciółmi przyrody”. W konkursie uczestniczyło 16  uczniów z klasy II i III , eliminacje szkolne przeprowadzone  były pod nadzorem dyrektora szkoły. Dzieci do konkursu przygotowywały się na zajęciach Koła przyrodniczego oraz w domu samodzielnie oraz z rodzicami. Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań konkursowych w ciągu 60 minut.

Do etapu II powiatowego (rejonowego) zakwalifikowało się 3 najlepszych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 70 % prawidłowych odpowiedzi.

Nikola Chodzińska  uczennica klasy III, 70 pkt.

Tomasz Nietrzeba uczeń klasy III, 65 pkt.

Dawid Żuk uczeń klasy II, 58 pkt.

Zakres wiedzy do eliminacji szkolnych:

–         lokalizowanie ciekawych obiektów i terenów przyrodniczych;

–         poznanie odrębności kulturowej poszczególnych regionów Polski (stroje, zwyczaje, zabudowa, gwara, skanseny – ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu);

–         znajomość krajów sąsiadujących z Polską (ogólna);

–         formy krajobrazów Polski (ukształtowanie terenu, roślinność, zwierzęta);

–         znajomość najważniejszych miast, jezior, rzek, gór i morza;

–         życie w ekosystemach w różnych porach roku (las, łąka, pole, morze,

jezioro itp.);

–         elementy pogody i krążenia wody w przyrodzie (opady, temperatura, zachmurzenie, wiatry);

–          formy ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego);

–          najpopularniejszych roślin i zwierząt chronionych w Polsce;

Wszystkim uczestnikom  serdecznie gratulujemy, reprezentantom szkoły życzymy kolejnych sukcesów na etapie powiatowym konkursu!! Wszyscy uczestnicy zmagań szkolnych otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

XIII regionalny konkurs przyrodniczo krajoznawczy

%d bloggers like this: