zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
 X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
30 września 2020
0

 

     W tym roku, tak jak w poprzednich latach Nasza szkoła uczestniczy w akcji:   X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!    Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. 

Program:

30.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia –  w domu, w szkole. 

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia na lekcji :

  • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
    Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. 
  • Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszam uczniów do aktywnego uczestniczenia w akcji!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynator Szkolny:

Wioletta Zychowicz

%d bloggers like this: