zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Uwaga konkurs !!!
9 października 2018
0

Regulamin Rodzinnego Konkursu pt.: „Wesoła Dynia”
1. Organizatorzy:wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy klas.
2. Cele konkursu:
Wykonanie prac przestrzennych – dynia w roli głównej,
poruszenie wyobraźni przestrzennej dzieci i rodziców,
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII i gimnazjum
4. Założenia organizacyjne:
warunkiem uczestnictwa wspólnie z rodzicem, wykonanie rzeźby lub pomalowanie dyni.
Każda praca powinna być opatrzona kartką informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora , klasa
5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej
6. Termin dostarczenia prac:
Prace należy składać w dniu 24.10.2018 w świetlicy szkolnej.
7. Ocena pracy i nagrody:
Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora, komisja konkursowa dokona oceny prac,
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26.10.2018

%d bloggers like this: