zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
UWAGA !!!
10 czerwca 2019
0

Uwzględniając stanowisko MEN (,,Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie. W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut, ale zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć”), ostrzeżenie meteorologiczne nr 34, za zgodą organu prowadzącego podjęłam decyzję o skróceniu lekcji do odwołania od dnia 11 czerwca 2019r. .

Zajęcia lekcyjne do odwołania będą się odbywały według harmonogramu lekcji skróconych.
Jednocześnie informuję, że świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem i zapewnia opiekę wszystkim uczniom.
Obiady będą wydawane od godziny 10:30.
Odwozy: 12.30 i 14.30
Z poważeniem
Grażyna Jarosz

 

%d bloggers like this: