zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Liga biblijna 2

Liga 2


LIGA BIBLIJNA 2

 

Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». A potem urodziła jeszcze Abla 2, jego brata.
Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody
i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować». Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole4». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» 10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! 11 Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie.12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» 13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. 14 Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 15 Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka5.
16 Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.

 

ODPOWIEDZ:

 1. Kto był ojcem Abla?
 2. Pan Jezus
 3. Kain
 4. Adam
 5. nie wiadomo

 

 1. Bogu nie spodobała się ofiara Kaina, ponieważ mężczyzna:
 2. był pasterzem trzód
 3. uprawiał ziemię
 4. był smutny, a twarz jego była ponura
 5. źle postępował
 6. W jaki sposób Kain zniósł karę:
 7. z pokorą
 8. z żalem
 9. z buntem
 10. ze wstydem
 11. Które zdanie nie jest prawdziwe:
 12. Abel był starszy niż Kain
 13. Abel był pasterzem trzód
 14. Kain został przeklęty
 15. Nod jest na wschód od Edenu
 16. Związek frazeologiczny ,,kainowe piętno”
 17. piętno zbrodniarza zabójcy
 18. piętno brata
 19. piętno starości
 20. piętno odrzucenia.

 

 1. Opowiedz, jak mogłyby potoczyć się dalsze losy Kaina
  (10 -15 zdań)
%d bloggers like this: