zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Liga biblijna 1

Liga 1


Pytania:

 1. Kto jest autorem Dziejów Apostolskich?

 

 1. Kto jest adresatem Dziejów Apostolskich?

 

 1. W jaki sposób wybrano następcę Judasza?

 

 1. Kto został następcą Judasza w gronie Apostołów?

 

 1. Kiedy Apostołowie otrzymali Ducha Św.?

 

 1. Kto uzdrowił chromego od urodzenia przy bramie zwanej Piękną?

 

 1. Kim byli Annasz i Safira?

 

 1. Dlaczego i jak zginęli Annasz i Safira?

 

 1. Jak nazywał się faryzeusz, który bronił Piotra i Apostołów przed Wysoką Radą?

 

 1. Jakie zadanie otrzymało siedmiu mężczyzn wybranych przez wspólnotę jerozolimską

 

 1. Kim był Szczepan?

 

 1. Jak zginął Szczepan?

 

 1. U czyich stóp świadkowie śmierci Szczepana złożyli swe szaty?

 

 1. Kto głosił Ewangelię w Samarii?

 

 1. Co chciał kupić od Apostołów Szymon zwany magiem? – moc udzielania Ducha Święte

 

 1. Co czytał dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, gdy spotkał go Filip?

 

 1. Dokąd zmierzał Szaweł, gdy spotkał Jezusa?

 

 1. Skąd pochodził Szaweł?

 

 1. Jak Szaweł uciekł z Damaszku przed Żydami?

 

 1. Z jakiej choroby Piotr uzdrowił Eneasza w mieście Lidda?

 

 1. Kim była Tabita?

 

 1. Co Piotr uczynił z Tabitą?

 

 1. Kim był Korneliusz, mieszkaniec Cezarei?

 

 1. Jakie widzenie miał Piotr zmierzający do Cezarei?

 

 1. Jakie widzenie w Antiochii miał prorok Agabos?

 

 1. Kogo zgładził król Herod?

 

27.Dlaczego i jak zginął król Herod Agryppa I?

%d bloggers like this: