zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
...ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY.... NOWA STRONA https://zspporajow.edupage.org
INFORMACJA O DOWOZACH
19 stycznia 2017

INFORMACJA O DOWOZACH Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że dowóz z Sieniawki do Porajowa szkolnym autobusem zorganizowany jest dla dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie z klas 1-4 Sp. W związku z pytaniami rodziców informuję, że dzieci z klas starszych SP i gimnazjaliści mogą korzystać z dowozu tylko wtedy, kiedy w autobusie są wolne miejsca. Za wolne miejsca uznaje się te, które zwolniły się na poprzedzającym przystanku z powodu nieobecności dziecka  uprawnionego […]

50 lat szkoły w Porajowie
15 listopada 2005

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości. Oprócz byłych pracowników szkoły,na obchody półwiecza szkoły przybyli m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty, ksiądz dziekan,burmistrzowie z Bogatyni, Zittau oraz Hradka nad Nysą, a także przyjaciele z innych szkół.Po krótkim przemówieniu pani dyrektor, wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięćzmarłych osób, związanych z historią szkoły w Porajowie, a na ich cześć zagrano marsz żałobny.Następnie historię powstania placówki opowiedzieli: jej pierwszy dyrektor- pan Hapiakoraz jego następczyni- pani […]