zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Grono Pedagogiczne

L.p. Imię i nazwisko Przedmiot
1. Brodzińska Ewa edukacja wczesnoszkolna
2. Bancerz Paulina matematyka
3. Dróżdż Tomasz wychowanie fizyczne, geografia, przyroda
4. Gałuszka Edyta pedagogika, oligofrenopedagogika, wychowawca świetlicy
5. Iżykowska Ewa wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika
6. Jarosz Grażyna – dyrektor język polski
7. Kacperski Jerzy wychowanie fizyczne, historia
8. Kapica Jolanta – wicedyrektor język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, socjoterapia
9. Konieczna Jadwiga język angielski, język niemiecki
10. Krzos Tomasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
11. Legeżyńska Agnieszka pedagogika, oligofrenopedagogika
12. Lewiński Piotr język polski, język niemiecki
13. Liszkowska-Król Mirosława religia, oligofrenopedagogika
14. Maryniewska Elżbieta język polski, oligofrenopedagogika
15. Michniewicz Mariusz informatyka, zajęcia techniczne
16. Mikulska Danuta chemia, fizyka
17. Misiewicz Monika religia, oligofrenopedagogika
18. Mroczka Aneta pedagogika, oligofrenopedagogika
19. Nietrzeba Magdalena oligofrenopedagogika, historia, edukacja wczesnoszkolna
20. Oparka Krzysztof bibliotekoznawstwo, informatyka,
21. Paździor Katarzyna muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
22. Poleszak Alicja edukacja wczesnoszkolna
23. Przezak-Goćko Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo
24. Sobierajski Michał wiedza o społeczeństwie
25. Senetra Małgorzata oligofrenopedagogika, logopedia
26. Skonka Klaudia – wicedyrektor edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
27. Soszyńska Katarzyna oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
28. Sowińska Leokadia oligofrenopedagogika
29. Stawicka-Czerska Wenata edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
30. Szumiło Anna oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
31. Szura-Czerniawska Agnieszka wychowanie fizyczne, biologia, oligofrenopedagogika
32. Zychowicz Wioletta matematyka, oligofrenopedagogika
%d bloggers like this: