zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Grono Pedagogiczne

L.p. Imię i nazwisko Przedmiot
1. Brodzińska Ewa edukacja wczesnoszkolna
2. Buczkowska Maria muzyka
3. Dróżdż Tomasz wychowanie fizyczne, geografia, przyroda
4. Gałuszka Edyta pedagogika, oligofrenopedagogika
5. Jarosz Grażyna – dyrektor język polski
6. Kacperski Jerzy wychowanie fizyczne, historia
7. Kapica Jolanta – wicedyrektor język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, socjoterapia
8. Krzos Tomasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
9. Legeżyńska Agnieszka pedagogika, oligofrenopedagogika
10. Lewiński Piotr język polski, język niemiecki
11. Liszkowska-Król Mirosława religia, oligofrenopedagogika
12. Maryniewska Elżbieta język polski
13. Michniewicz Mariusz informatyka, zajęcia techniczne
14. Misiewicz Monika religia
15. Mroczka-Goździak  Aneta pedagogika oligofrenopedagogika
16. Nietrzeba Magdalena oligofrenopedagogika, historia, edukacja wczesnoszkolna
17. Oparka Agnieszka doradztwo zawodowe
18. Oparka Krzysztof bibliotekoznawstwo, informatyka
19. Pawelec Lucyna pedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika
20. Paździor Katarzyna muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, edukacja wczesnoszkolna
21. Podlecka Bożena język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
22. Poleszak Alicja edukacja wczesnoszkolna
23. Przezak-Goćko Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo
24. Sawicki Artur fizyka
25. Sawicki Piotr matematyka
26. Senetra Małgorzata oligofrenopedagogika, logopedia
27. Skonka Klaudia – wicedyrektor edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
28. Soszyńska Katarzyna oligofrenopedagogika
29. Stawicka-Czerska Wenata edukacja wczesnoszkolna
30. Szumiło Anna oligofrenopedagogika
31. Szura-Czerniawska Agnieszka wychowanie fizyczne, biologia
32. Tyrek-Zwolińska Aneta chemia, matematyka
33. Urban Anna plastyka
34. Witkowska Bogumiła pedagogika, oligofrenopedagogika
35. Winiarska Dorota Język angielski
36. Zychowicz Wioletta matematyka
%d bloggers like this: