zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Druki

Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia

Indywidualizacja – lista dołączana do planu nauczania

Papier uniwersalny

Karta wyjazdu grupy uczniów

Karta ucznia

Protokół z egzaminu poprawkowego

Logo szkoły

Zawiadomienie o ocenach niedostatecznych

Upomnienie – obowiązek szkolny

Zgoda na uczęszczanie dziecka na socjoterapię

Protokól z egzaminu klasyfikacyjnego

Zawiadomienie o obniżonej ocenie zachowania

Zgoda na wyjazd dziecka

Strona tytułowa programu nauczania

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

%d bloggers like this: