zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
Szanowni Państwo !
12 marca 2020
0

Szanowni Rodzice!

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie, zgodnie z art. 3 ust. Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, nauczyciele pracę wykonywać będą zdalnie.

Zgodnie z rekomendacjami MEN nauczyciele przygotowywać będą materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy ucznia w domu: wskazywać będą tematy na stronie epodreczniki.pl, przekazywać informacje o zadaniach, które wykonywać można w ćwiczeniach lub zeszycie – pracując z podręcznikami. Będą to zadania powtórkowe, w formie atrakcyjnej dla uczniów, ukierunkowane na uzupełnienie wiadomości, rozwijające kompetencje.

Informacje na temat zadań do wykonania w domu przekazywane będą codziennie przez dziennik elektroniczny w godzinach od 9.00 do 10.00 – począwszy od 16 marca 2020 roku.  W przypadku trudności dotyczących rozwiązywania zadań, nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji – kontakt przez dziennik elektroniczny. W przypadku z problemów z dostępem do dziennika, prosimy o telefon do szkoły. Pracownik szkoły przekaże informację nauczycielowi. Nauczyciel skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Pracując z uczniami klasy 8a, skupimy się na czekającym uczniów egzaminie. Koordynatorem pracy z uczniami będzie pani Jolanta Kapica.

Bardzo proszę, aby Państwo na bieżąco śledzili komunikaty GIS, MZ i MEN oraz informacje przesyłane przez dziennik elektroniczny i umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Jarosz

%d bloggers like this: