zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
STOŁÓWKA SZKOLNA – INFORMACJE
1 września 2020
0

 

Drodzy rodzice

 Stołówka wznawia wydawanie posiłków  07.09.2020 r.

Zgłoszenia na obiady można dokonać telefonicznie u intendenta pod numerem telefonu:

tel. 510 101 130

Wartość obiadów za miesiąc wrzesień wynosi:

dla ucznia 18 x 5,00 zł = 90,00 zł

dla nauczyciela 18 x 7,50 zł= 135,00 zł

 

ZMIANA REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ  !!!

 

  1. Opłatę za obiady należy regulować przelewem na konto szkoły:

PKO BP nr 24 1020 2137 0000 9002 0121 3529. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia,  klasę, oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości dokonania wpłaty na konto bankowe szkoły, może uiścić opłatę u kierownika stołówki lub intendenta po wcześniejszym uzgodnieniu.

  1. Opłatę za korzystanie z posiłków należy uregulować z góry do 1 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień i grudzień – opłata do 15-go dnia miesiąca.

  1. Brak terminowej wpłaty (tj. do dnia 1 każdego miesiąca) skutkuje wstrzymaniem wydawanie obiadów.
  2. Ponowne korzystanie z obiadów możliwe będzie po uregulowaniu należności.
  3. Zwrot kosztów za niewykorzystane obiady przysługuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności, a opłata będzie odliczona w następnym miesiącu.

 

 

%d bloggers like this: