zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Zmagania szóstoklasistów
9 grudnia 2015
0

8 grudnia zmagaliśmy się z próbnym sprawdzianem szóstoklasisty.


Uczniowie klas szóstych  pisali go fizycznie, a my wspieraliśmy ich psychicznie. Podeszli do tego wydarzenia bardzo odpowiedzialnie: galowe stroje, poważne potraktowanie tematu i duże zaangażowanie, czyli wykorzystanie czasu do ostatniej minuty. Jesteśmy przekonani, że rozwiały się już wątpliwości, co do przebiegu prawdziwego sprawdzianu, który odbędzie się w kwietniu.

Sprawdzian próbny szóstoklasistów - 08.12.2015

%d bloggers like this: