zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
Spotkanie z policją
22 czerwca 2017
0
OAuthException: (#200) Missing Permissions

W trakcie wakacji szczególnie ważne jest, aby najmłodsi i najstarsi wypoczęli i wrócili do swoich domów bezpiecznie. Przedstawicielki Policji i Straży Miejskiej przybliżyli naszym uczniom zasady właściwego zachowania w miejscu spędzania wolnego czasu, zasady bezpieczeństwa na drogach. Przestrzegały uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. Przypominały uczniom o tym jak zachować się w sytuacjach trudnych, o zachowaniu własnego bezpieczeństwa, powiadomieniu odpowiednich służb pod numerami alarmowymi. Uczniowie klas od IV do III GIM zostali zapoznani z niebezpieczeństwami jakie grożą im przy zażywaniu dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

%d bloggers like this: