zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
26 sierpnia 2020
0

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Z wszystkim  procedurami uczniowie zapoznani zostaną na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Procedury zostaną Państwu przesłane przez dziennik elektroniczny w poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

 

Podstawowe wytyczne sanitarne obowiązujące
w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego
w Porajowie

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Tylko opiekunowie odprowadzający dzieci klasy 1 we wrześniu mogą wchodzić
    do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

– opiekunowie maja obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,  rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  • Rodzice uczniów klas 2-8 mogą wchodzić na teren szkoły wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
  • Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos. Maseczkę uczeń ściąga dopiero w wyznaczonym gabinecie lekcyjnym.
  • W szkole należy przestrzegać obowiązujących stref przebywania.

 

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Grażyna Jarosz

 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Klasa Wychowawca Godzina rozpoczęcia spotkania Miejsce Wejście
1a W. Stawicka – Czerska 9.00 Duża sala gimnastyczna wejście na blok sportowy (przy wejściu do przedszkola)
2a M. Nietrzeba 9.10 s. 117 Wejście przy stołówce
2b M. Przezak- Goćko 9.10 s. 102 Wejście przy stołówce
3a A.Szumiło 9.10 s.116 Wejście przy stołówce
4a (oddział złożony z byłej klasy 3a i klasy 3b) A.Szura- Czerniawska 9.10 s. 204 Wejście główne do szkoły
5a T. Dróżdż 9.15 s.2 Wejście główne do szkoły
6a P. Bancerz 9.30 s. 1b Wejście główne do szkoły
6b J. Konieczna 9.30 s. 202 Wejście główne do szkoły
7a E. Maryniewska 9.40 s. 104 Wejście główne do szkoły
7b M. Michniewicz 9.40 s. 212 Wejście główne do szkoły
8a J. Kacperski 9.40 s. 208 Wejście główne do szkoły

 

Informacje na temat dowożenia uczniów podane będą w późniejszym terminie.

 

 

%d bloggers like this: