zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Zebrania z rodzicami

Lp. Data Tematyka spotkań
1. 9 września 2020r. godz. 16.00 Zebrania z rodzicami – informacje o organizacji roku szkolnego, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z kryteriami oceniania i zachowania, statutem szkoły; informacja o egzaminie ósmoklasisty
2. 21 października 2020r. godz. 16.00 Konsultacje – – indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
3. 18 listopada 2020r. godz. 16.00 Zebrania z rodzicami
4. 9 grudnia 2020r. godz. 16.00 Zebranie – miesiąc przed wystawieniem ocen
5. 14 stycznia 2021r. godz. 16.00 Zebrania z rodzicami
6. 17 marca 2021r. godz. 16.00 Konsultacje
7. 21 kwietnia 2021r. godz. 16.00 Konsultacje
8.. 15 maja 2021r. godz. 16.00 Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach

 

O ewentualnych zmianach w harmonogramie wychowawcy powiadamiać będą rodziców przez dziennik.

%d bloggers like this: