zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Zebrania z rodzicami

Lp. Data Tematyka spotkań
1. Zebrania z rodzicami – informacje o organizacji roku szkolnego, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z kryteriami oceniania i zachowania, statutem szkoły; informacja o egzaminie ósmoklasisty
2. Konsultacje – – indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
3. Zebrania z rodzicami
4. Zebranie – miesiąc przed wystawieniem ocen
5. Zebrania z rodzicami
6. Konsultacje
7. Konsultacje
8.. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach

O ewentualnych zmianach w harmonogramie wychowawcy powiadamiać będą rodziców przez dziennik.

%d bloggers like this: