zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami


Lp.

Data

Tematyka spotkań

1.

13 września 2017

godz. 16.00

Zebrania z rodzicami – informacje o organizacji roku szkolnego, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z kryteriami oceniania i zachowania, statutem szkoły; informacja o egzaminie gimnazjalnym

2.

11 października 2017

Konsultacje – – indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

3.

15 listopada 2017

Zebrania z rodzicami

4.

5 grudnia 2017

Zebranie – miesiąc przed wystawieniem ocen

5.

10 stycznia 2018

Podsumowanie semestru

6.

28 lutego 2018

Zebrania z rodzicami

7.

26 marca 2018

Konsultacje

8. 8 maja 2018

Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach

 

%d bloggers like this: