zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Zebrania z rodzicami


Lp. Data Tematyka spotkań
1. 17.09. 2018 (poniedziałek) Zebrania z rodzicami – informacje o organizacji roku szkolnego, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z kryteriami oceniania i zachowania, statutem szkoły; informacja o sprawdzianie po klasie 8 i egzaminie gimnazjalnym
2. 17. 10. 2018

 

Konsultacje z rodzicami – PP-P, dostosowania do egzaminu i sprawdzianu.
3. 21. 11. 2018 Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach w nauce, zachowaniu, informacje bieżące
4. 19. 12. 2018 Konsultacje – informacja o przewidywanych ocenach na I semestr i przewidywanej ocenie z zachowania
5. 23. 01. 2019 Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie z zachowania na I semestr
6. 20. 03. 2019 Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach w nauce, zachowaniu, informacje bieżące
7. 8. 05. 2019 Konsultacje – informacja o przewidywanych ocenach na II semestr i przewidywanej ocenie z zachowania
%d bloggers like this: