zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Wenata Stawicka-Czerska: „Baśnie, bajki, bajeczki” – projekt edukacji czytelniczej dla klasy pierwszej nauczania zintegrowanego

Projekt edukacji czytelniczej dla klasy pierwszej nauczania zintegrowanego


CELE OGÓLNE:

 • zapoznanie dzieci z drogą książki od pisarza do księgarni;
 • przypomnienie podziału książek na różne gatunki literackie;
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania tytułu książek na podstawie fragmentu;
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • uświadomienie dzieciom, dlaczego książki są potrzebne człowiekowi do życia;
 • porównywanie książek i ich filmowych adaptacji;
 • rozwijanie umiejętności układania zadań tekstowych na określony temat do reguły matematycznej;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 30;
 • rysowanie obrazków dopasowanych do treści tekstu;
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania diagramów i krzyżówek;
 • doskonalenie umiejętności pracy na komputerze z programem multimedialnym „Brzechwa dzieciom”.

 

REALIZATOR

Nauczyciel nauczania zintegrowanego.

CZAS REALIZACJI

Dwa dni.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Program multimedialny „Brzechwa dzieciom”, książki różnych gatunków, krzyżówka, diagram, rozsypanka zdaniowa, fragmenty baśni i bajek dla dzieci.

REALIZOWANE ZAGADNIENIE

 FORMY REALIZACJI

 PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

1. Przybliżenie dzieciom książek. – gra w skojarzenia;

– rozmowa ukierunkowana;

– pokaz książek różnych gatunków;

– rozpoznawanie tytułów książek na podstawie ich fragmentów;

– rozsypanka zdaniowa;

– słuchanie piosenki;

– rozwiązywanie krzyżówki;

– praca samodzielna;

– rozwiązywanie diagramu;

– układanie haseł – zdań;

– rozsypanka wyrazowa

– uczniowie potrafią odgadnąć na podstawie trzech wyrazów tytuł książki dla dzieci;

– wiedzą, jakie gatunki literackie można wyróżnić;

– wiedzą, jakie korzyści odnosimy z książek;

– potrafią rozpoznać tytuł książki na podstawie fragmentu;

– umieją opowiedzieć o tym, jaką drogę przechodzi książka od napisania do kupna;

– umieją podać przykład konkretnej sytuacji z książki dla dzieci;

– umieją ułożyć hasła dotyczące książek;

– czytają ze zrozumieniem;

– wiedzą w jaki sposób szanujemy książki.

 

2. Praca matematyczna. – układanie zadań tekstowych do reguły;

– rozwiązywanie zadań tekstowych, łącznie z zapisaniem działania, grafu,  odpowiedzi;

– rozwiązywanie piramidek matematycznych, tabelek, łańcuszków.

– rozwiązują zadania matematyczne;

– zapisują odpowiedź do zadania;

– rozwiązują tabelki, piramidki, łańcuszki;

– sprawnie dodają i odejmują w 30;

– układają słownie zadania tekstowe do reguły matematycznej.

3.     Doskonalenie umiejętności informatycznych. – praca z programem multimedialnym „Brzechwa dzieciom”. – samodzielnie włączają, wyłączają komputer;

– sprawnie operują myszką;

– uruchamiają program;

– sprawnie układają puzzle;

– sprawnie wyszukują różnice w parach obrazków;

– posługują się oznaczeniami (ikonami) w programie komputerowym.

%d bloggers like this: