zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Małgorzata Przezak-Goćko: Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą „kruszenia”

Scenariusz zajęć w nauczaniu zintegrowanym.


Cele ogólne: 
· doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań złożonych z zastosowaniem kolejności wykonywania działań
· odszukanie różnego rodzaj związków między danymi
· kształcenie umiejętności poprawnego zapisywania pytań, formuł matematycznych i odpowiedzi
· dokładanie danych, modyfikowanie zadania

Cele szczegółowe:
Uczeń:
· potrafi rozwiązać działanie złożone, stosuje kolejność wykonywania działań
· poprawnie zapisuje pytania, formuły matematyczne i odpowiedzi
· odszukuje związki między danymi
· potrafi zmodyfikować zadanie

Pomoce: liczmany: guziczki, fasolki, kartki

Przebieg zajęć:

1. Zapoznanie uczniów zadaniem bazowym (uczniowie cały czas widzą treść zadania).

Mama kupiła 6 zeszytów po 2 zł każdy i 3 książki po 8 zł.
Rozdać dzieciom liczmany (pomoce).

ETAP I

2. Układanie i zapisywanie pytań, w zależności od podanych w zadaniu informacji.

-Pomyśl i powiedź, co można obliczyć, wykorzystując treść i dane liczbowe zadania bazowego. Swoją wypowiedź podaj w formie pytania.
-Zapisywanie pytań na tablicy (przykładowe):
-Ile zapłacono za 6 zeszytów?
-Ile kosztowały 3 książki?
-Za co zapłacono więcej i ile?
-O ile droższa była książka od zeszytu?
-O ile więcej kupiono zeszytów?
-Ile zapłacono za wszystkie zakupy?
-Ile kupiono zeszytów i książek?
-Ile zeszytów można kupić za cenę 1 książki?
-Ile zeszytów można kupić za wartość 3 książek?
-Ile zapłacono za 3 książki i 1 zeszyt?
-Ile zapłacono za 6 zeszytów i 1 książkę?

ETAP II

3. Analiza pytań i pozostawienie jedynie tych, które zostały właściwie postawione, układanie do nich rozwiązań.

– Przeczytaj uważnie kolejne pytanie. Zastanów się, jakie zadanie ułożył w myśli autor tego pytania? Pomyśl, jak obliczyć niewiadomą zawartą w tym pytaniu?
Praca w grupie – 2 osobowej. Zabawa w sklep.
Dzieci dostają guziczki, które symbolizują książki i fasolki – zeszyty oraz pieniądze papierowe. Jedno dziecko jest kupujące, drugie sprzedające.
Każda grupa dostaje przydzielone pytanie i do tego pytania układa zabawę. Następnie układa działanie i zapisuje na kartce. Czas na zabawę ok.3 minuty.
Każda grupa po kolei przyczepia kartę do tablicy obok pytania.
Następuje sprawdzenie poprawnego ułożenia działania, ewentualnie pomoc w ułożeniu.
PRZERWA NA GIMNASTYKĘ MÓZGU

· Leniwe ósemki(ćwiczenie wykonuj rysując lub wodząc oczami za przedmiotem po kształcie położonej ósemki. Ruch zaczynaj zawsze od środka w lewo do góry – lewą ręką, następnie prawą ręką kończ obydwoma połączonymi razem).
· Ruchy naprzemienne(podnieś do góry prawe kolano i dotknij do niego lewą ręką, następnie do podniesionego lewego kolana dotknij prawą ręką).
· Rysowanie oburącz(na płaszczyźnie przeznaczonej do rysowania narysuj oś symetrii. Na wprost nosa, rysuj obydwoma rękoma jednocześnie tak by rysunek z jednej strony był zwierciadlanym odbiciem drugiej strony. Można rysować w powietrzu na „niewidzialnej planszy”).

ETAP III

4. Wybór przez ucznia dowolnego pytania i ułożenie do niego treści o tej samej tematyce, czyli o zeszytach i książkach (indywidualizacja).

5. Indywidualne rozwiązanie zadania.

6. Modyfikowanie zadania poprzez dodawanie danych.

7. Podsumowanie zajęć i samoocena.

%d bloggers like this: