zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Jak publikować – regulamin

Jak publikować?

Wystarczy wysłać e-mail na adres biblioteka@poczta.neostrada.pl i wpisać temat: publikacja. Jeśli tekst nie jest sprzeczny z regulaminem zostanie opublikowany w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez administratora. Materiały można również dostarczać osobiście.

Regulamin publikacji na stronie Biblioteki ZSPiG w Porajowie:

 1. Prawa autorskie do publikowanych materiałów należą do ich autorów, wykorzystywanie publikacji w jakikolwiek sposób bez zgody autorów jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 2. W w/w serwisie publikacje zamieszczane są bezpłatnie.
 3. Nadesłane materiały publikujemy po otrzymaniu pisemnej zgody autora(ów) na zamieszczenie publikacji.
 4. Opłaty pobierane są tylko za przepisanie materiałów dostarczonych w formie tradycyjnej (na papierze np.: rękopis, maszynopis itp.) – 3zł / 1 strona.
 5. Zaświadczenie o publikacji wydajemy nie wcześniej niż po zamieszczeniu danej publikacji.
 6. Materiały nadesłane pocztą tradycyjną zwracamy tylko na wyraźne życzenie, koszt pakowania i przesyłki ponosi odbiorca.

Nie publikujemy materiałów:

 • naruszających polskie prawo,
 • naruszających normy społeczne, moralne i etyczne,
 • nawołujących do rasizmu, nazizmu, dyskryminacji i przemocy.
 1. Biblioteka ZSPiG w Porajowie nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów.
 2. Biblioteka ZSPiG w Porajowie zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia publikacji bez podania przyczyn.
 3. Biblioteka ZSPiG w Porajowie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
%d bloggers like this: