zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Honorata Pruchnicka: Moja mała ojczyzna.

Do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym.


 

Cele strategiczne:

 • zapoznanie dzieci z historią ludzi i miejsc im najbliższych,
 • budzenie lokalnego patriotyzmu,
 • tworzenie głębszych więzi rodzinnych,
 • poznanie zasad tworzenia drzewa genealogicznego,
 • istota prezentacji na przykładzie ekspozycji drzew genealogicznych.

 

Cele operacyjne:

 • uczeń zna historię miejscowości, w której mieszka,
 • zna historię swojej szkoły,
 • potrafi przeprowadzić rozmowę z rodzicami i dziadkami na temat swoich „korzeni”,
 • zna swoich przodków, umie o nich opowiadać,
 • wie co to jest drzewo genealogiczne,
 • potrafi wykonać drzewo genealogiczne wybraną techniką,
 • ma poczucie odpowiedzialności za podjęte działania,
 • jest dumny ze swojej rodziny.

 

Zadania dla nauczyciela:

 • przygotować wycieczkę do „Izby historii szkoły i miejscowości”,
 • zapoznać dzieci z pojęciem „drzewo genealogiczne”,
 • zachęcić do wykonania drzewa dowolną – wybraną przez dziecko – techniką,
 • przedstawić najważniejsze informacje jakie należy uzyskać od rodziców i dziadków,
 • omówić zasady dobrej prezentacji oraz przygotować, przy pomocy uczniów, prezentację drzew genealogicznych.

 

Zadania dla ucznia:

 • uważnie obejrzeć ekspozycję w „Izbie historii szkoły i miejscowości”,
 • poznać pojęcie „drzewo genealogiczne”,
 • przeprowadzić rozmowę z członkami rodziny, na temat miejsc, z których tu przybyli i kim byli ich przodkowie,
 • wykonać, przy pomocy rodziców, wybraną techniką drzewo genealogiczne własnej rodziny,
 • zaprezentować swoje drzewo na forum klasy,
 • włączyć swoje drzewo do „Mojej małej Ojczyzny”,
 • zaprosić rodziców i dziadków do obejrzenia ekspozycji.

 

Realizacja

 

 1. Wycieczka do „Izby historii szkoły i miejscowości”;
 • omówienie znajdujących się tam eksponatów „szkoła dawniej…”,
 • przedstawienie ekspozycji „Geneza powstania i funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Porajowie w latach 1955-2005”,
 • Omówienie historii Porajowa na podstawie ekspozycji „Porajów dawniej i dziś”.
 1. Omówienie naszych związków ze szkołą i miejscowością.
 2. Przedstawienie informacji na temat drzewa genealogicznego.
 3. Przeprowadzenie przez uczniów rozmów z rodzicami i dziadkami na temat miejsc, z których przybyli na nasze tereny i kim byli ich przodkowie.
 4. Wykonanie drzew genealogicznych przez uczniów, przy pomocy rodziców.
 5. Przygotowanie w klasie prezentacji „Moja mała Ojczyzna” złożonych z drzew genealogicznych przygotowanych przez uczniów.
 6. Zaprezentowanie rodzicom i dziadkom >>Naszych małych Ojczyzn<<.

 

%d bloggers like this: