zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Honorata Pruchnicka: Dzień Babci i Dziadka.

Do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym.


Dla każdego dziecka, małego i dużego rodzina jest najważniejsza. Od tego w jaki sposób wyglądają relacje w rodzinie, zależy na jakiego dorosłego człowieka wyrośnie dziecko. Im rodzina jest cieplejsza, tym większe poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości ma dziecko. Dziecko potrzebuje nieustannie bodźców do zrozumienia swojej przynależności do swoich najbliższych, dlatego tak ważne jest kultywowanie świąt rodzinnych.
Takimi ważnymi świętami jest Dzień Babci i Dzień Dziadka, w których dzieci mogą pokazać miłość do najstarszych członków swojej rodziny.

Cele strategiczne:

 • integracja zespołu uczniowskiego,
 • wyrażenie uczuć miłości i wdzięczności Babciom i Dziadkom,
 • kultywowanie tradycji rodzinnych.

 

Cele operacyjne:

 • dziecko dobrze czuje się w rodzinie,
 • potrafi nauczyć się wierszy i piosenek oraz zaprezentować je na forum,
 • umie bawić się z innymi przygotowując przedstawienia i prezentując je,
 • potrafi wykonać elementy dekoracji, stroju i drobne upominki,
 • potrafi wykonać portret Babci i Dziadka.

 

Zadania dla uczniów na miesiąc przed uroczystością:

 • nauczenie się tekstów wierszy, piosenek i ról do przedstawień,
 • wykonanie zaproszeń, laurek oraz portretów babć i dziadków,
 • wykonanie dekoracji do przedstawień,
 • przygotowanie strojów dla postaci w przedstawieniach,
 • przygotowanie pląsów do wspólnej zabawy,
 • przygotowanie konkursów dla gości.

 

Zadania dla mam:

 • upieczenie ciast,
 • zakup owoców, soków,
 • przygotowanie przyjęcia dla Gości i dzieci.

 

Prezentacja: spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 21 II 2006 r.

%d bloggers like this: