zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
PROJEKT ,,CYFROWO KOMPETENTNI”
13 maja 2019
0

Uczniów klas 1-8 ze szkoły w Porajowie zapraszamy do udziału w projekcie ,,Cyfrowo kompetentni”.

W ramach projektu w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.

RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE
 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
 Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów
w grupie: 10 uczniów.
 Koło matematyczne – Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
 Koło dziennikarskie – W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
 Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie:
8 uczniów.
 Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów
w grupie: 8 uczniów.
 Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
 Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.
 Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.
 Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
Nabór uczniów na zajęcia rozpoczyna się już w maju. Deklaracje uczestnictwa
oraz kryteria naboru na poszczególne zajęcia dostępne będą w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.

%d bloggers like this: