zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Ostatnia deska ratunku – czyli KONSTYTUCJA 3 MAJA
2 maja 2021
0

         Niektórzy historycy twierdzą, że Konstytucja 3 Maja była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednak próby wprowadzenia reform w Polsce trwały od początku XVIII wieku. Część polityków doskonale zdawała sobie sprawę, że liczne przywileje szlacheckie, a także wolna elekcja i ,,liberum veto” do niczego dobrego nie doprowadzą.

         Po I rozbiorze Polski znacznie wzrosła  liczba  zwolenników  reform.  Liczyli na to, że uda im się wprowadzić zmiany na sejmie , który został zwołany w 1788 do Warszawy,  nazwany później Sejmem Czteroletnim.

         Zwolennicy reform skupili się wokół Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Stworzyli oni projekt konstytucji, który sejm przyjął 3 maja 1791 roku. Ustawa zniosła liberum veto i wolną elekcję oraz wprowadziła trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą. Ograniczyła prawa szlachty, zwiększyła prawa mieszczan i gwarantowała opiekę prawną chłopom.

         Konstytucja 3 Maja reformowała ustrój Rzeczypospolitej przez niecały rok. Po rozbiorach stała się symbolem marzeń Polaków o niezależnym państwie i wolnych obywatelach.

         Konstytucja stoi na straży praw wszystkich obywateli naszego kraju, w tym także moich. Gwarantuje wolność, demokrację i trójpodział władzy. Moim patriotycznym obowiązkiem jest troska o to, aby była przestrzegana.

Majowe święta zainspirowały uczniów Szkoły Podstawowej w Porajowie. Rozmawiali o tym, że są Polakami, dyskutowali też, że „są Konstytucją. Co z tego wynikło? Zapraszamy do obejrzenia prac. Życzymy MAJÓWKI pełnej odpoczynku i refleksji.

https://fb.watch/5ebLkvC7fO/

 

 

%d bloggers like this: