zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Noce w bibliotece
14 listopada 2015
0

Wychodząc naprzeciw akcji „Cała Polska czyta dzieciom” nasza szkoła postanowiła wspierać i propagować ideę czytelnictwa wśród dzieci.

Nauczyciele – bibliotekarze zaproponowali dzieciom uczestnictwo w cyklicznej akcji „Noc w bibliotece”, której celem jest: wspieranie czytelnictwa dziecięcego; zwiększenie zainteresowań książką i biblioteką; twórcza aktywność dzieci; propagowanie idei głośnego czytania oraz pogłębienie więzi uczniów ze szkołą. Tematem przewodnim każdej  „nocy” jest inne zagadnienie. Były: „Noc z Andersenem”, „Magiczna Noc”, „Noc z Kubusiem Puchatkiem”, „Noworoczna Noc”, „Mikołajkowa Noc”. Podczas każdego spotkania brali udział uczniowie z innych klas.

„Noce w bibliotece” odbywają się zawsze w godzinach popołudniowo-wieczorno-nocnych i z piątku na sobotę. Są to imprezy integrujące uczniów oraz angażujące przedstawicieli SU. Uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych, zabawach i grach sprawnościowych, wykonują prace plastyczne na określony temat zgodny z przeczytanym fragmentem książki. Jedzą wspólnie przygotowany posiłek – kolację i śniadanie. Po zajęciach dzieci śpią wspólnie na sali gimnastycznej pod opieką nauczycieli.

%d bloggers like this: