zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE
20 czerwca 2015
0

logo_chemik
W roku szkolnym 2014/ 2015 cztery uczennice Gimnazjum uczestniczyły
w projekcie edukacyjnym „Młody Chemik Eksperymentuje”

Organizatorzy projektu:
Zakład Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

Organizacje wspomagające:
Rada Rodziców przy ZSPiG w Porajowie
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Opiekunka projektu:
nauczycielka chemii, Danuta Mikulska

Uczestniczki:
Karolina Balcer, Aleksandra Bednarek, Maja Michalczewska, Zuzanna Pruchnicka.

Cele projektu:
Praktyczne poznanie technik eksperymentu chemicznego.
Ukazanie możliwości zastosowania wiedzy oraz eksperymentu w życiu codziennym.
Tworzenie osobowości zdolnych do adaptacji w zmieniających
się warunkach społeczno – gospodarczych.
Motywowanie uczniów do podjęcia studiów i pracy badawczej.
Tworzenie kontaktów ze środowiskiem akademickim.
Nabywanie umiejętności prezentacji swoich osiągnięć z wykorzystaniem technik
multimedialnych.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:
Chemia nieorganiczna – podstawy.
Chemia analityczna – elementy.
Analiza instrumentalna.

Formy pracy:
Ćwiczenia laboratoryjne
Udział w wykładach
Sprawozdania z doświadczeń
Kolokwia
Prezentacje multimedialne
Postery
Regionalny Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów – etap szkolny, powiatowy i finał wojewódzki.

Imprezy towarzyszące:
• 27.09.2014r. – Sympozjum naukowe w Sułowie „Postawy proekologiczne – nowe wyzwania
i możliwości” połączone z różnorodnymi formami zwiedzania okolic Milicza i Rudy Sułowskiej.
• 15-17.05.2015r. – Wycieczka do Muzeum Miejskiego w Zittau; wycieczka do Oybin.
• 12-13.06.2015r.- rejs statkiem po Odrze (w programie badania czystości wody); wyjście
do teatru Capitol na musical „Hair”

Szczegółowe informacje:
www.ekos-sulow.org.pl
www.ch.pwr.wroc.pl

%d bloggers like this: