zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR MATEMATYCZNY”
21 listopada 2021
0

Serdecznie zapraszam uczniów klas II-VIII naszej szkoły do wzięcia
udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” –w
czwartek 17 marca 2022 o godzinie 9.00.W zależności od okoliczności
konkurs odbędzie się w wersji stacjonarnej w zgłoszonych szkołach lub
zdalnej.
Zapraszamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w wersji
stacjonarnej, bo zgodnie z § 21 regulaminu konkursu https://www.kangur-
mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf
„…W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów … laureat, wynik
bardzo dobry, wyróżnienie … a zamiast nagród przewidziane są upominki
dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.”
 (wpisowe 12 zł od uczestnika)
 zapisy do 20 grudnia
Wszystkie informacje związane z konkursem są na stronie regionalnej:
https://www.kangur.lubin.pl/
Każdy z uczestników Konkursu Kangur Matematyczny 2022 otrzyma
zabawkę logiczną Zaplątany Kangurek.

Zapisy do konkursu proszę zgłaszać u W. Zychowicz

%d bloggers like this: