zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Lista służbowych adresów e-mail

 1. Bancerz Paulina – matfizporajow@gmail.com
 2. Dróżdż Tomasz – tomaszdrozdz13@gmail.com
 3. Iwanicka Henryka – ChemiaHenrykaIwanicka@gmail.com
 4. Iżykowska Ewa – Izykewa@gmail.com
 5. Jarosz Grażyna – dyrporajow@gmail.com
 6. Kacperski Jerzy – kacperskiszkola@gmail.com
 7. Kapica Jolanta – kapicaszkola@gmail.com
 8. Konieczna Jadwiga – niemangporajow@gmail.com
 9. Krzos Tomasz – krzostomasz73@gmail.com
 10. Legeżyńska – Piątek Agnieszka – agnieszkalegezynskapiateka@gmail.com
 11. Liszkowska – Król Mirosława – mirenak13@gmail.com
 12. Maryniewska Elżbieta – j.pol.emar@gmail.com
 13. Michniewicz Mariusz – michniewiczszkola@gmail.com
 14. Misiewicz Monika – misiewiczmonika2@gmail.com
 15. Mroczka Aneta – a.e.mroczka@gmail.com
 16. Nietrzeba Magdalena – magdalenanietrzeba3@gmail.com
 17. Oparka Krzysztof – bibliotekazspig@gmail.com
 18. Pawelec Lucyna – lucynapawelec42@gmail.com
 19. Paździor Katarzyna – kpazdzior.sp@gmail.com
 20. Przezak – Goćko Małgorzata – malprzego@gmail.com
 21. Senetra Małgorzata – gosia.senetra@gmail.com
 22. Skonka Klaudia – skonkaklaudiaszkola@gmail.com
 23. Stawicka – Czerska Wenata – wstawickaczerska@gmail.com
 24. Szumiło Anna – szumiloanna123@gmail.com
 25. Szura – Czerniawska Agnieszka – aszura.czerniawska@gmail.com
 26. Zemankiewicz Katarzyna – zemankiewiczkatarzyna@gmail.com
 27. Zychowicz Wioletta – zychowiczwioletta3@gmail.com
 28. Świetlica – swietlicaporajowsp@gmail.com.
%d bloggers like this: