zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 „MÓJ ŚWIAT BEZ PRZEMOCY”
29 października 2019
0

„MÓJ ŚWIAT BEZ PRZEMOCY”
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbywa się co roku przez pierwszych 19 dni listopada na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. W tym czasie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, wolności i bezpieczeństwie. Wykonane prace powinny być w formacie A4 lub A3, wykonane dowolną techniką płaską: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp. Na prace czekamy do 4.11. Serdecznie zapraszamy do udziału.

%d bloggers like this: