zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNE FERIE”
17 stycznia 2019
0

Mając na uwadze zbliżający się okres ferii zimowych, pragniemy zaprosić wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne ferie”. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, dotyczącej szeroko pojętego bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu w trakcie ferii zimowych.
Cele konkursu:
• Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza nim.
• Kształtowanie właściwych postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego (zarówno te w domu jak i poza nim).
• Pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa.
• Promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia: spędzaj ferie zimowe aktywnie, nie sięgaj po używki, przestrzegaj zasad higieny, odżywiaj się zdrowo.
Uczestnicy:
I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV-VI
Praca może być wykonana na kartce formatu A4 lub na brystolu. Technika wykonania prac-dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, wydzieranka, wyklejanka, itp.)
NA PRACE CZEKAMY DO 25 STYCZNIA. PRACE SKŁADAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB W GABINECIE 102. UCZNIOWIE KLAS IV-VI ODDAJĄ PRACE PANI KATARZYNIE PAŹDZIOR -GABINET 201. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

%d bloggers like this: