zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Pan kartofel”
18 września 2018
0

Regulamin konkursu pt.: ,,Pan Kartofel”
I. Organizatorzy: Wychowawcy Klas I-III oraz wychowawcy świetlicy szkolnej
II. Cele konkursu:
– wykonanie prac przestrzennych – ziemniak w roli głównej;
– poruszenie wyobraźni przestrzennej i artystycznej Dzieci i Rodziców;
III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III
IV. Założenia organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa jest wspólnie z rodzicem, wykonanie stworka z różnych materiałów, ale przede wszystkim z ziemniaka.
2. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko autora ,
– nazwa stworka;
4. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej.
V. Termin dostarczenia prac:
Prace należy składać w dniu 22.10.2018r. w świetlicy szkolnej oraz u wychowawców klas.
VI. Ocena prac i nagrody:
· Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
· Komisja konkursowa dokona oceny prac ;
· Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów.
· Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 października.

%d bloggers like this: