zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
KONKURS MATEMATYCZNY ,,Świąteczna geometria”
21 listopada 2021
0

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie bryły geometrycznej, która ma
być ozdobą bożonarodzeniowa. Technika wykonania, wielkość oraz Ilość wykonanych
przez uczestnika konkursu prac jest dowolna. Prace zostaną ocenione pod względem
pomysłu, sposobu wykonania oraz estetyki. Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i
nazwisko autora oraz klasa).Prace należy dostarczyć do 3 grudnia 2021r. do nauczycieli
matematyki. Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 10 grudnia.
Zgłoszenie uczestników do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgodny na
opublikowanie ich podstawowych danych osobowych na stronie internetowej szkoły, a
także na publikację zdjęć prac. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane
autorom. Po zakończeniu konkursu zostaną udostępnione do oglądania.
Organizatorzy: W. Zychowicz, P. Bancerz

%d bloggers like this: