zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
INFORMACJA O DOWOZACH
19 stycznia 2017
0

INFORMACJA O DOWOZACH


Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że dowóz z Sieniawki do Porajowa szkolnym autobusem zorganizowany jest dla dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie z klas 1-4 Sp.

W związku z pytaniami rodziców informuję, że dzieci z klas starszych SP i gimnazjaliści mogą korzystać z dowozu tylko wtedy, kiedy w autobusie są wolne miejsca. Za wolne miejsca uznaje się te, które zwolniły się na poprzedzającym przystanku z powodu nieobecności dziecka  uprawnionego do dowozu. O ilości wolnych miejsc informować będzie osoba sprawująca opiekę nad dziećmi dowożonymi na podstawie list obecności uczniów w danym dniu. W związku z tym należy liczyć się z sytuacją, że nie wszystkie dzieci spoza listy będą w konkretnych dniach mogły skorzystać z dowozu autobusem szkolnym. Rodzic (prawny opiekun) dziecka niebędącego na liście uprawnionych do przewozu autobusem szkolnym jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie szkoły oświadczenia, że przejmuje odpowiedzialność za swoje dziecko w czasie przejazdu autobusem szkolnym.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Porajowie mogą korzystać z wolnych miejsc na takiej samej zasadzie jak dzieci szkolne z zastrzeżeniem, że dzieci przedszkolne muszą być pod opieką prawnego opiekuna.

%d bloggers like this: