zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Plac ćwiczeniowy, lotnisko

Garnizon w Zittau otrzymał w dniu 1 kwietnia 1891 roku nowy plac ćwiczeniowy na wschód od Dużego Porajowa. Dotychczasowy plac na polach cesarskich nie spełniał już wymogów. 1) Łąki nowego placu należały do majątku rycerskiego i garnizon dzierżawił je za około 10000 M rocznie. 2)

Celem rozbudowy szańców, na placu ćwiczeniowym utworzono pole z rowami łącznikowymi i bojowymi, sztolniami minowymi, schronami bojowymi, zasiekami itp.

Ludność została zaproszona do zwiedzania przez trzy dni Zielonych Świątek. Cena wstępu wynosiła 50 Pfg., dla dzieci połowa ceny. Dochód był przeznaczony dla wdów i sierot wojskowych z Zittau. 3)

W 1919 pole zostało ponownie wyrównane przez pracowników cywilnych. Doszło przy tym do wypadku śmiertelnego, gdy pracownik tak nieszczęśliwie przewrócił się jadąc na rowerze, że w wyniku obrażeń zmarł.4)

W 1921 roku Policja Bezpieczeństwa Landu Saksonia oficjalnie zrezygnowała z placu ćwiczeniowego. Ponownie należało go przywrócić do celów rolniczych. 5)

Wolna przestrzeń bez drzew i zabudowań pola ćwiczeniowego “Exer” (jak nazywali je w Porajowie) stanowiła dobre miejsce na lotnisko. Po raz pierwszy skorzystano z placu 27 lipca 1913 roku przy lądowaniu sterownika Zeppelin “Sachsen”. 6)

Królewsko-Saksoński Związek Lotnictwa wystąpił do miasta, by na placu ćwiczeniowym zbudować punkt lotnictwa z hangarem. Miasto nie odmówiło, ale w czasie trwających negocjacji rozpoczyna się wojna światowa i zamierzenie zostało odłożone. 7)

Na posiedzeniu radnych miasta pod koniec grudnia 1918 na temat rozwoju miasta Zittau, przedłożono również projekt utworzenia stacji lotnictwa w Zittau. Ten jednak w wyniku informacji otrzymanych od Ministerstwa Wojny upadł. 8)

Na zakończenie “Tygodnia Górnołużyckiego” w roku 1921, zaproponowano dzień lotnictwa w Porajowie z lotami pasażerskimi i skokami na spadochronach, co spotkało się z bardzo dużym powodzeniem. 9) Przejażdżka 30 minutowa kosztowała 100,- M 10)

W roku 1922 Zittau przystąpiło do Saksońskiej Spółki Lotnisk z o.o. w Dreźnie. 11)

Wiosną 1924 roku po raz pierwszy odbyły się loty okrężne samolotem metalowym Junkers. 12)

19 i 20 września1925 roku przeprowadzono lot nad Saksonią, do którego włączono również to lotnisko. 13)

W Zittau na początku roku 1926 założono Związek Lotnictwa, 14) który już latem zorganizował dzień lotów z akrobacją, puszczaniem balonów oraz ze skokami na spadochronach. 15)

W 1928 miasto na nowo zajęło się tematem ruchu lotniczego i lotniska. Brano również pod uwagę kursy liniowe do Drezna. Jednak szybko z tego zrezygnowano, ponieważ byłoby to zbyt duże obciążenie dla miasta, ze względu na konieczne subwencje dla tego rodzaju linii lotniczych. Ostatecznie chodziło o lotnisko, które spełniałoby warunki ewentualnego późniejszego liniowego ruchu lotniczego. Oprócz Porajowa, sprawdzano też inne warianty, jak niecka Nysy między Sieniawką i ulicą Görlitzer, granica Ekartsberg na lewo od linii kolejowej Zittau-Hirschfelde, jak również Pola Cesarskie. W końcu pozostał jednak Porajów. Aby podnieść wartość lotniska, zakupiono 11 hektarów ziemi od majątku rycerskiego w Kopaczowie tak, że lotnisko miało wielkość 450 x 350 m. Niekorzystne było nachylenie placu wynoszące 1:40. 16) Nabyty od majątku rycerskiego w Kopaczowie teren musiał być częściowo zaorany, wyrównany i obsiany trawą. Rada miejska w roku 1928 zgodziła się przeznaczyć na to w 2000 M. Realizację tego zamierzenia wstrzymano jednak do czasu obchodów Dnia Lotnictwa, 17) który przeprowadzono w ramach Tygodnia Gimnastyki i sportu wraz ze Szkołą Lotnictwa w Lipsku.

Typowe pokazy, jak akrobacje lotnicze, taranowanie balonów, oraz skoki na spadochronach wykonywała kobieta. 18)

Już w 1929 Związek Lotnictwa samodzielnie zorganizował następny Dzień Lotnictwa. Obok typowych pokazów jak do tej pory, po raz pierwszy pokazano lot odwrócony. 19)

Już w roku 1929 Związek Lotnictwa w Zittau zbudował własny samolot z silnikiem i ochrzcił go “Zittau”, którym pilot Hans Fischer wykonał wiele lotów próbnych, aż do czasu, gdy przy nowym locie w Porajowie maszyna przy podejściu do lądowania została pociągnięta przez szkwał. Kadłubem uderzył w kartoflisko i został całkowicie zniszczony. Obaj pasażerowie uciekli przerażeni. 20)

Zgodnie z uchwałą Ministerstwa Komunikacji, lotnisko zostało w roku 1929 uznane za lotnisko do awaryjnych lądowań w Zittau. Napis “Zittau” naniesiono literami o wielkości 10 m. 21)

W latach 1931 i 1932 lądowały tam wielokrotnie małe, sportowe samoloty dla celów prywatnych. 22, 23, 24)

W roku 1932 ponownie Dzień Lotnictwa przeprowadzono ze Sportowym Związkiem Lotnictwa Köster z Gliwic. Oprócz zwykłych pokazów, po raz pierwszy zademonstrowano zrzut bomb dymnych do celu oraz gazyfikację osiedla. 25)

Przez wiele dni w roku 1934 obserwowano dwa samoloty nad Zittau, które należały do jednej z Fabryk Papierosów w Dreźnie. Jeśli maszyny nie były w powietrzu, to stały na lotnisku i tam można było je zwiedzać. 26)

Ostatni Dzień Lotnictwa odbył się 19 września 1937 roku z udziałem 10 samolotów sportowych i wielu szybowców. Po raz pierwszy odbył się skok na spadochronie z ręcznym spadochronem. Skoczek leciał przez parę sekund w powietrzu zanim otworzył spadochron. 27)

Urzędowe ogłoszenie w roku 1941 informowało, że ze względu na szkolenia lotnicze, zamknięto drogi z Porajowa Dużego do Kopaczowa oraz z Sieniawki do Kopaczowa. 28)

Źródło:

 1. Wiadomości z Zittau z 16 października 1937
 2. Wiadomości z Zittau z 10 maja 1890
 3. Wiadomości z Zittau z 24 maja 1917 i 26 maja 1917
 4. Poranna Gazeta z Zittau z dnia 18 października 1919
 5. Poranna Gazeta z Zittau z dnia 18 sierpnia 1921 i Gazeta Saksońska z dnia 24 lipca 2000
 6. Wiadomości z Zittau z 27 czerwca 1913
 7. Archiwum Miejskie Zittau I-VII Mr 17, dział 54/2
 8. Wiadomości z Zittau z 2 stycznia 1919
 9. Poranna Gazeta z Zittau z dnia 30 czerwca 1921
 10. Wiadomości z Zittau z 20 czerwca 1921
 11. Archiwum miejskie Zittau I-III-6 Nr 1 Dział 634/15
 12. Wiadomości z Zittau z 22 kwietnia 1924
 13. Wiadomości z Zittau z 21 września 1925
 14. Archiwum Miejskie Zittau I-III-6 Nr 1 Dział 634/15
 15. Wiadomości z Zittau z 14 czerwca 1926
 16. Wiadomości z Zittau z 14 stycznia 1928
 17. Wiadomości z Zittau z 31 marca 1928
 18. Wiadomości z Zittau z 18 maja 1928
 19. Wiadomości z Zittau z 17 czerwca 1929
 20. Wiadomości z Zittau z 25 lipca 1929
 21. Wiadomości z Zittau z 21 października 1929
 22. Wiadomości z Zittau z 1 kwietnia 1931
 23. Wiadomości z Zittau z 15 maja 1931
 24. Wiadomości z Zittau z 5 października 1932
 25. Wiadomości z Zittau z 6 czerwca 1932
 26. Wiadomości z Zittau z 7 lipca 1934
 27. Wiadomości z Zittau z 20 września 1937
 28. Wiadomości z Zittau z 23 maja 1941

 

%d bloggers like this: