zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Kolej

Już w roku 1850 pomierzono odcinek kolei Zittau-Liberec, ponieważ w jednym z urzędowych ogłoszeń Rady Miejskiej nakłada się karę na tego, kto oznaczenia linii zniszczy lub uszkodzi. 1) Początkowo brano pod uwagę dwie linie. Od dworca do wiaduktu linia szła jednakowo dla obu wariantów. Od tego miejsca odrzucony wariant miał iść na wschód w pobliżu młyna Reißig a potem na zachód obok majątku rycerskiego w kierunku granicy. 2)

W marcu 1855 utworzono Towarzystwo Kolei Żelaznych Zittau-Liberec, a już w październiku wykonano pierwsze wykopy. 3) W marcu 1856 ogłoszono przetarg na roboty ziemne na granicy Porajowa Małego i Dużego oraz miejscowości Luptin. Do wykopania było w sumie 457 498 łokci sześciennych masy. 4) Nizinę Nysy między Zittau i Małym Porajowem, należało połączyć wiaduktem składającym się z 34 kamiennych przęseł. Do budowy użyto fonolitu z kamieniołomu w Schülertal oraz piaskowca z Jonsdorfu, Waltersdorfu i Schanzendorfu. Wiadukt składa się łącznie z 38200 metrów sześciennych muru. 5) Budowa zakończyła się po zaledwie dwuletnim okresie budowy, uroczystym wstawieniem ostatniego kamienia w dniu 9 października 1858 roku. 6)

Bocznica znajdująca się na wysokości ówczesnej fabryki szkła była wykorzystywana w początkowych latach głównie do transportu węgla brunatnego z kopalni Związku Kopalni Liberec oraz Karla Gottloba Krausego. Po ustaniu kopalni użytkownikiem kolei była przede wszystkim cegielnia.

W latach 1914 do 1924 wzrosło znaczenie tego toru dla transportu jeńców wojennych, powracających do ojczyzny oraz uchodźców do i z obozu.

Kiedy w 1926 roku rozpoczęto budowę osiedla w Porajowie, większą część materiałów budowlanych przetransportowano przez tą bocznicę. 7)

26 października 1859 zakończono budowę linii kolejowej, a 1 grudnia uroczyście otwarto eksploatację. 3) Rozkład jazdy przewidywał 5 pociągów dziennie, częściowo z i do Löbau. Podróż Zittau-Liberec trwała 60 minut.8)

Dworzec towarowy w Zittau w 1896 nie spełniał już zwiększonych wymogów. W związku z tym rozważano również przeniesienie go do Porajowa. 9) Jednak znaleziono inne rozwiązanie.

Wiosną 1944 roku rozpoczęto budowę bocznicy w Zittwerke. Odcinek miał około 600 m długości oraz kilka torów odstawczych. Pod koniec 1944 można było tor ukończyć. 10)

Następujące zdarzenia miały miejsce na odcinku Prajowa:

W 1881 dzieci obrzuciły kamieniami pociąg najeżdżający z Liberca. W Zittau okazało się, że jedno okno zostało zbite. 11)

W 1896 na przejeździe na ulicy Ullersdorfer pociąg najechał na stado owiec i 8 owiec zostało zabitych. 12)

W pobliżu majątku w Małym Porajowie, w roku 1897, cielę z majątku, które odłączyło się od stada zostało wciągnięte i zabite przez jadącą bez obciążenia lokomotywę. 13)

W roku 1898 w pociągu towarowym z Zittau do Liberca ciągniętym przez dwie lokomotywy, zerwał się hak łączący. Około 40 załadowanych, głównie węglem, wagonów pozostało na torze. Brakujące wagony towarowe zauważono dopiero w Hradku. 14)

W 1911 wykoleił się wagon towarowy w pociągu nadjeżdżającym z Liberca. W wagonie znajdowały się zwłoki, które należało przewieźć do Zittau celem kremacji. Zapewniono, że zwłoki pozostały nienaruszone, chociaż wagon został uszkodzony. 15)

Źródło:

 1. Tygodniowe Wiadomości z Zittau z 4 września 1850
 2. Archiwum Miejskie w Dreźnie, Oddział w Bautzen
 3. Zittau VII wieku. Wydawca dr Bruhns, Rozdział: Zittau w XIX wieku. Dr Bruhns, strona 183
 4. Tygodniowe Wiadomości z Zittau z 26 marca 1856
 5. Bauer Herbert “Z Zittau Nysą przez Polskę do Czech Północnych.”
 6. Tygodniowe Wiadomości z Zittau z 13 listopada 1858
 7. Bauer Herbert “Wokół historii Bocznicy”, 2003
 8. Tygodniowe Wiadomości z Zittau z 8 grudnia 1859
 9. Najnowsze Wiadomości z Łużyc z 20 grudnia 1896
 10. Archiwum Miejskie w Zittau IV-II-d Nr 24a/180 Dział 582/36
 11. Wiadomości z Zittau z 9 kwietnia 1881
 12. Wiadomości z Zittau z 2 sierpnia 1896
 13. Najnowsze Wiadomości z Łużyc z 28 września 1897
 14. Wiadomości z Zittau z 13 września 1898
 15. Wiadomości z Zittau z 3 czerca 1911

 

%d bloggers like this: