zspigp@vp.pl (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Fotografie

Zdjęcia przekazane przez Alberta Schöbela

Zdjęcia pozyskane z innych źródeł

Gross-Poritsch, Gefangenenlager, Eine Gruppe der GefangenenGross-Poritsch, Gefangenenlager, TurnenGross-Poritsch, Gefangenenlager, Uniformierte russ. LagerkapelleGross-Poritsch, Gefangenenlager, Weihe des GedenksteinsGross-Poritsch, Kriegsgefangene bei der Arbeit

Osoby, które są w posiadaniu historycznych zdjęć Porajowa do roku 1970 prosimy o kontakt z redakcją.

%d bloggers like this: