zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227

Fabryka Szkła

Fabrykę Szkła zbudowano w roku 1906. 1) W Książce adresowej Zittau, firma od roku 1906 widnieje pod następującymi nazwami: Girtler & Mey, Wielka Rafineria Szkła. Właściciel Paul Mey. 2)

Przed budową Fabryki Szkła w Porajowie, właściciele dzierżawili do produkcji młyn Reißig. Pożar, który wybuchł tam 13 grudnia 1904 roku zniszczył całkowicie budynek wraz ze wszystkimi zapasami. Należy przyjąć, że przyczynił się do budowy nowej fabryki na ulicy Grafensteiner. 3)

W Rejestrze Handlowym Zittau dokonano 27 grudnia 1933 następującego wpisu: Firma Girtler i Mey w Porajowie Dużym została rozwiązana. 4)

Zgodnie z księgą protokołów z posiedzeń ojców gminy Porajów od 1907 do 1920 roku, Paul Mey był protokolantem od co najmniej 1907. 5) W uroczystym akcie włączenia do Gminy Zittau, oprócz Starosty Richtera oraz Nadburmistrza dr Külza, Paul Mey wygłosił krótką mowę jako przedstawiciel Rady Gminy. 6)

Źródło:

  1. Archiwum Miejskie Zittau IIc-I-21 Nr 116.138-158 Dział 266/15
  2. Książka adresowa Zittau 1906
  3. Wiadomości z Zittau z 14 grudnia 1904
  4. Wiadomości z Zittau z 27 grudnia 1933
  5. Archiwum Miejskie Zittau III-36-a1 Nr 35 Dział 509/1
  6. Wiadomości z Zittau z 6 października 1920

 

%d bloggers like this: