zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Gminna Olimpiada Krajoznawczo-Turystyczna
19 marca 2019
0

15 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni odbyła się Gminna Olimpiada Turystyczno – Krajoznawcza. W ramach konkursu rozegrane zostały następujące konkurencje: 1. Indywidualny test wiedzy składający się z 50 pytań krajoznawczych (w tym 30 dotyczących powiatu zgorzeleckiego i 20 dotyczących województwa dolnośląskiego). 2. Drużynowy test topograficzny, obejmujący historię turystyki i krajoznawstwa, zasady zdobywania odznak turystycznych oraz wiedzę topograficzną). 3. ABC turystyczne w formie testu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpoznawanie obiektów krajoznawczych Dolnego Śląska, chronionych roślin i zwierząt. O końcowej klasyfikacji decydowała suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach. Serdecznie Gratulujemy naszej drużynie, Damianowi Królowi, Karolowi Królowi oraz Tomaszowi Nietrzebie, która mimo bardzo krótkiego czasu przygotowania zajęła 6 miejsce na 25 drużyn. Życzymy dalszych sukcesów ?

%d bloggers like this: