zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Dzień Języka Ojczystego
19 lutego 2019
0

W roku 2019 Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
przypada na 21 lutego (czwartek)
Z tej okazji, na korytarzach, zostaną rozwieszone zdjęcia
znanych polskich pisarzy.
Na godzinie wychowawczej przedstawiciele klas rozniosą
karteczki, na których uczniowie będą mogli wypisać
nazwiska autorów.
Do końca dnia wypełnione i podpisane karteczki
prosimy przynieść do świetlicy.
Następnie w drodze losowania wyłonimy trzech zwycięzców.
Chętnych zapraszamy do zabawy.

%d bloggers like this: