zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
Aktualności
REKOMENDACJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
28 lutego 2020
0

Szanowni Państwo!

Minister Edukacji Narodowej dnia 27 lutego 2020 roku wydał Rekomendacje dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z tymi zaleceniami, wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami rozmowę na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny,
w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu
i kichania. Na korytarzach szkolnych umieszczone zostały gazetki tematyczne – zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Gazetka zawiera instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

W związku z wytycznymi MEN:

  1. Bardzo proszę, by nie posyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
    2. Informuję, że jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  2. Dyrektor Szkoły zwracać będzie uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
  3. Szkoła nie będzie organizowała wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
  4. Jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę o bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  5. Przypominam, że rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
  6. Pracownicy Szkoły na bieżąco sprawdzać będą komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
  7. Telefon do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu:  756494520 (centrala), 756494526 (sekretariat).

 

Grażyna Jarosz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porajowie

%d bloggers like this: