zspporajow@gmail.com (75) 77-38-223 | (75) 77-38-227
102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2020
0

Odzyskanie niepodległości nie nastąpiło w jeden dzień. To był proces, na który złożyły się różne wydarzenia odbywające się na terenie całego kraju. Przełomowym momentem na drodze do polskiej niepodległości był październik i listopad   1918 roku.   Miały wtedy miejsce  wydarzenia, które przyczyniły się do tego niezwykle ważnego dla Polski wydarzenia:

7 października – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.

25 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.

30 października – Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie przejęła władzę w Galicji Zachodniej.

1 listopada – wybuchły polsko – ukraińskie walki we Lwowie.

3 listopada – nastąpiła kapitulacja Austro – Węgier.

6 na 7 listopada – powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

9 listopada – po abdykacji cesarza Wilhelma II proklamowano w Niemczech republikę.

10 listopada – powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, komendant I Brygady Legionów, internowany od lipca 1917 r. przez Niemców w Magdeburgu.

11 listopada –  na wieść o powrocie Piłsudskiego, Ignacy Daszyński wraz
z całym rządem przyjechał do Warszawy. Tego samego dnia Józef  Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową i rozpoczął konsultacje z przedstawicielami stronnictw politycznych w sprawie utworzenia koalicyjnego rządu.

 

%d bloggers like this: